ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Μια αλλοδαπή εταιρεία επιπρόσθετα του διορισμού διοικητικών συμβούλων και γραμματέα οφείλει να κοινοποιήσει και τον διορισμό εξουσιοδοτημένου πρόσωπου που:

  • διαμένει εντός Κυπριακής Δημοκρατίαςκαι είναι εξουσιοδοτημένο να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρείας επίδοση νομικών εγγράφων και ειδοποιήσεων που απαιτούνται να επιδοθούν στην εταιρεία.
  • εκπροσωπεί την εταιρεία και τον τόπο εργασίας στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών.

Τα στοιχεία αναφορικά με το πρώτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με τη συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΑΕ3, ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος εγκαθίδρυσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία κοινοποιούνται με το έντυπο ΑΕ6. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα επικαιροποίηση εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων προσώπων δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top