ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Επιλέγοντας το όνομα τόπου εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας

Σε περίπτωση που αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί να προβεί στην εγγραφή τόπου εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία μίας αλλοδαπής εταιρείας με όνομα διαφορετικό από αυτό που είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό, θα πρέπει, προτού προχωρήσετε στην εγγραφή του τόπου εργασίας, να εξασφαλίσετε την έγκριση του Εφόρου Εταιρειών για το προτεινόμενο όνομα του τόπου εργασίας.

Έρευνα επί του προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση του προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη εταιρεία με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε αυτό δεν πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης εταιρείας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο εκτός εάν με την αίτηση για έγκριση του ονόματος καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα εταιρείας ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε Κυπριακές εταιρείες, αλλά μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγεται έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα. .

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται.

Λίμιτεδ / λτδ

Με βάση τον τύπο εταιρείας που θα επιλεγεί για σύσταση το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας πρέπει να φέρει ως την τελευταία λέξη του ονόματος:

  • Όταν πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία με μετοχές ή διά εγγυήσεως, τη λέξη ‘ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΛΤΔ’ ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ‘LIMITED’ ή ‘LTD’,
  • Όταν πρόκειται για δημόσια εταιρεία με μετοχές ή διά εγγυήσεως και με μετοχικό κεφάλαιο, τις λέξεις ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΤΔ’, ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, με τις λέξεις ‘PUBLIC COMPANY LIMITED’ ή ‘PUBLIC COMPANY LTD’ ή ‘PUBLIC CO. LIMITED’ ή ‘PUBLIC CO. LTD’ ή ‘PLC’ ή ‘PUBLIC LIMITED’ ή ‘PUBLIC LTD’.

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα,
  • τέλος € 10 για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των €20 για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και οι υχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση εγκαθίδρυσης τόπου εργασίας εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top