ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της αίτησης για έγκριση/ αλλαγή ονόματος είναι:

 • όλα τα πεδία της αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα ως εξής:
  • όνομα αιτητή: να αναγράφεται το όνομα του αιτητή το οποίο θα πρέπει να συνάδει με το όνομα του ατόμου στο οποίο εκδίδεται η απόδειξη ∙
  • διεύθυνση: αναγράφεται η διεύθυνση του αιτητή ∙
  • τηλέφωνο επικοινωνίας: για τυχόν διευκρινήσεις και ενημέρωση απόφασης όπου κρίνεται απαραίτητο ∙
  • αίτηση για έγκριση ονόματος/αλλαγή ονόματος: να καθορίζεται στην αίτηση εάν πρόκειται για έγκριση ονόματος ή αλλαγή ονόματος εταιρείας με αναφορά στον αριθμό της εταιρείας, διαγράφοντας αναλόγως ∙
  • επίσπευση ναι/όχι: Να καθορίζεται στην αίτηση η επιλογή της διαδικασίας επείγουσα ή κανονική, διαγράφοντας αναλόγως ∙
  • προτεινόμενο/α όνομα/τα: να αναγράφεται με κεφαλαία, το προτεινόμενο/α όνομα/τα της προτιθέμενης εταιρείας ∙
  • φύση εργασίας: ακριβής αναφορά στις δραστηριότητες της προτιθέμενης εταιρείας ∙
  • ερμηνεία λέξεων: να συμπληρώνεται ακόμη και όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερμηνεία ως επινοητή έννοια ∙
  • ονόματα διευθυντών ή συνεταίρων ή ιδιοκτητών: να συμπληρώνεται καθότι, σε περίπτωση που το προτεινόμενο όνομα είναι το όνομα του διευθυντή/συνεταίρου/ιδιοκτήτη, αυτό θα εγκρίνεται με τον όρο να είναι το όνομά τους. 'Οταν πρόκειται για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας θα εγκρίνεται με την προσθήκη της δραστηριότητας της προτιθέμενης εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης λέξης ∙
 • επισυνάπτεται η συγκατάθεση εταιρείας ή εμπορικού σήματος ή Υπουργείου ή άλλης Υπηρεσίας: όπου απαιτείται προέγκρισή τους για τις συγκεκριμένες ονομασίες (όπως Σχολεία, Κολέγια, Πανεπιστήμια ,Ακαδημίες, Τράπεζα).

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του ερωτηματολόγιου είναι:

 • το ερωτηματολόγιο συμπληρώνετε σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τον εξεταστή. Τα πεδία του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα ως εξής (όπου εφαρμόζεται):
  • το ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου (αν είναι εταιρεία δια εγγυήσεως ή εμπορική επωνυμίας να αναφερθεί) ∙
  • κύριους σκοπούς ∙
  • λεπτομέρειες για οποιαδήποτε υπάρχουσα επιχείρηση η οποία θα αποκτηθεί ∙
  • την περιοχή στην οποία θα διεξάγει εργασία ∙
  • τα ονόματα, διευθύνσεις και υπηκοότητα των μετόχων ∙
  • τα ονόματα, διευθύνσεις και υπηκοότητα των διευθυντών ∙
  • τον λόγο ή τους λόγους για την επιλογή του ειδικού τούτου ονόματος ∙
  • οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία που να δικαιολογεί τη χρήση του ονόματος ∙
  • ύπαρξη εταιρείας του εξωτερικού – σχέση-συγκατάθεση ∙
  • ύπαρξη προηγούμενης εμπορικής επωνυμίας, συνεταιρισμού ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων καθότι δεν θα είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση ∙
 • ομοιότητα με υφιστάμενες εγκεκριμένες ονομασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό ∙
 • όταν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις από άλλους οργανισμούς και συνεπώς δεν μπορούν να δοθούν οι απαιτούμενες άδειες έγκρισης χρήσης του ονόματος ∙
 • όταν το όνομα είναι ανεπιθύμητο σύμφωνα με το άρθρο 18 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113. ∙
 • όταν το όνομα περιλαμβάνει ένα μόνο γενικό προσδιορισμό της παρεχόμενης δραστηριότητας ή της ποιότητας ή της τοποθεσίας και με χωρίς διακριτικότητα στην εν λόγω ονομασία ∙
 • όταν το όνομα είναι παραπλανητικό. Αν για παράδειγμα το όνομα υποδηλώνει ότι μια εταιρεία με περιορισμένους πόρους διεξάγει εργασία σε μεγάλη κλίμακα ή επί ευρείας περιοχής.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα:

go to top