ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Αλλοδαπής Εταιρείας

Εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διά χειρός / ταχυδρομείου

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγραφών αλλοδαπών εταιρειών είτε:

 • στο ταμείο του Εφόρου Εταιρειών:
  • Ισόγειο επί της Γωνίας Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου
   Πολυκατοικία «ΞΕΝΙΟΣ», 1427 Λευκωσία
 • ταχυδρομικώς:
  • Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
   Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου
   Πολυκατοικία Ξένιος, 1427 Λευκωσία
 • στο ταμείο της Μονοθυριδικής πρόσβασης :
  • 13-15 Ανδρέα Αραούζου
   1421 Λευκωσία

και καταβάλλοντας (είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών είτε με τραπεζική εντολή):

 • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό
 • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα, και
 • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Τα πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν, αναλόγως της επιλογής κατά την υποβολή του αιτήματος, είτε από τη θυρίδα του Τμήματος είτε από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση είτε διά ταχυδρομείου.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top