ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Αλλοδαπής Εταιρείας

Επισκόπηση

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου καθώς και πιστοποιητικού της αλλοδαπής εταιρείας που διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει την εικόνα της αλλοδαπής εταιρείας με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω :

 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγράφων
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Διεξαγωγής Εργασιών
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών
 • Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένων Προσώπων
 • Πιστοποιητικό ότι η Αλλοδαπή Εταιρεία υφίσταται
 • Πιστοποιητικό Διαγραφής
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπής Εταιρείας
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Αλλαγής Ονόματος
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο εντύπων

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό διευθυντών, εξουσιοδοτημένων προσώπων καθώς και διεύθυνσης τόπου διεξαγωγής εργασιών μπορεί να εξασφαλισθεί τόσο για συγκεκριμένη ημερομηνία όσο και για συγκεκριμένη περίοδο.

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά, τα οποία είναι σκιαγραφημένα με έντονη γραμματοσειρά, μπορείτε να τα εξασφαλίσετε διά του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εφόρου εταιρειών. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

Σημειώνεται, ότι όλα τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε εναλλακτικά διά χειρός / ταχυδρομείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διά χειρός / ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top