ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Αλλοδαπής Εταιρείας

Επικαιροποίηση εξουσιοδοτηµένων προσώπων

Μετά την εγγραφή της η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα όπως σε διορισμό, παραίτηση/παύση, ή αλλαγή στα στοιχεία εξουσιοδοτημένου προσώπου π.χ. αλλαγή στο όνομα και στην διεύθυνσή του.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο;

Η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής εξουσιοδοτημένων προσώπων ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΑΕ6) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).


Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων αλλοδαπής εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΑΕ6), διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής εξουσιοδοτημένου προσώπου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΑΕ6

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top