ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Αλλοδαπής Εταιρείας

Επικαιροποποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Κάθε αλλοδαπή εταιρεία που εγκαθίδρυσε τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διατηρεί διεύθυνση του, όπου μπορούν να στέλνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μετά την εγγραφή της, η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να αλλάξει τον τόπο εργασίας αλλοδαπής εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ8) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν του πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΑΕ8) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top