ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Τόπος Εργασίας

Ο τόπος όπου διεξάγεται εργασία υπό την εμπορική επωνυμία πρέπει να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο κύριο τόπο των εργασιών της εμπορικής επωνυμίας αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις όπως απαιτείται από τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο.

Η κοινοποίηση της διεύθυνσης του τόπου εργασίας γίνεται με το έντυπο ΕΕ1 κατά την υποβολή αιτήματος σύστασης εμπορικής επωνυμίας. Η κοινοποίηση της αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας της εμπορικής επωνυμίας γίνεται με την υποβολή του έντυπου ΕΕ2 εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγή της.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του τόπου εργασίας εμπορικής επωνυμίας δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top