ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Εμπορικής Επωνυμίας

Επιλέγοντας το όνομα της Εμπορικής Επωνυμίας

Προτού προχωρήσετε στη σύσταση της εμπορικής επωνυμίας θα πρέπει να επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα για την εμπορική επωνυμία σας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Έρευνα επί του προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα της εμπορικής σας επωνυμίας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση του προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εγγεγραμμένων οργανισμών του Εφόρου Εταιρειών για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη εμπορική επωνυμία με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε αυτό δεν πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο εκτός εάν με την αίτηση για έγκριση του ονόματος καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα εμπορικής επωνυμίας ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε Κυπριακές εμπορικές επωνυμίες, αλλά μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγεται έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται.

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα,
  • τέλος €10 για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των €20 για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση σύστασης εμπορικής επωνυμίας, σύμφωνα με την νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top