ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Όνομα

Προϋπόθεση για την εγγραφή μίας εταιρείας είναι η επιλογή κατάλληλου ονόματος το οποίο πληροί τα κριτήρια του Εφόρου Εταιρειών και η εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του. 

Περιορισμοί στην έγκριση ονόματος 

Το προτεινόμενο όνομα δεν πρέπει να: 

 • προσομοιάζει με ονόματα εγγεγραμμένων οργανισμών στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών∙
 • προσομοιάζει με εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα χωρίς την εξασφάλιση σχετικής συγκατάθεσης∙
 • είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να:
  • υποδηλώνει σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Πρόεδρο, Υπουργό, Υπουργείο, Κυβερνητικό Τμήμα, Τοπική Αρχή, οργανισμό ή σώμα που συστάθηκε με Νόμο ή με την Κυβέρνηση οποιασδήποτε ξένης χώρας εκτός εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα∙
  • περιλαμβάνει ένα γενικό προσδιορισμό της παρεχόμενης δραστηριότητας ή της ποιότητας ή της τοποθεσίας∙
  • υποδηλώνει ότι μια εταιρεία με περιορισμένους πόρους διεξάγει εργασία σε μεγάλη κλίμακα ή επί ευρείας περιοχής∙
  • περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις «Εθνικός», «Διεθνής», «Δημοκρατία», «Ευρωπαϊκή Ένωση», «Ευρώπη», «ευρώ», ή τις αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα (“National”, “International” “Republic”, “European Union”, “Europe”, “Euro”) εκτός από ειδικές περιπτώσεις∙
  • περιλαμβάνει τη λέξη «συνεργατικός», «δημοτικός», «προνομιούχος», ή «αναγνωρισμένος» ή την αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“co-operative”, “municipal”, “privileged”, ή “recognised")∙
  • περιλαμβάνει το όνομα και/ή το επώνυμο προσώπου άλλου από τον διευθυντή, μέτοχο ή ιδιοκτήτη εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την αποδοχή τους∙
  • περιέχει λέξεις ή φράσεις η χρήση των οποίων θα ήταν ποινικό αδίκημα∙
  • είναι προσβλητικό∙
  • περιλαμβάνει συγκεκριμένους χαρακτήρες, σύμβολα και σημεία στίξης όπως για παράδειγμα «@», «€», «%», «!»∙
 • περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις χωρίς την εξασφάλιση σχετικής συγκατάθεσης από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή το αρμόδιο σώμα. Για παράδειγμα: 
  • η λέξη «τράπεζα» ή «ταμιευτήριο» ή οι φράσεις «πιστωτικό ίδρυμα» ή «συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα (“bank” ή “savings bank” ή the phrases “credit institution” ή “cooperative credit institution”), δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της  Κεντρικής Τράπεζας∙
  • η λέξη «πανεπιστήμιο», «πολυτεχνείο» «σχολή» «ακαδημία» και «κολέγιο» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα ("university”, ’polytechnic”, "school", "academy’’ ή ‘’college’’), δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού∙
  • οι λέξεις «ασφαλιστική εταιρεία» ή «αντασφαλιστική εταιρεία», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα (“insurance company” ή “reinsurance company”), ή παραλλαγές αυτών δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση του Εφόρου Ασφαλίσεων∙
  • η λέξη «καζίνο» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα (“casino”), δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκατάθεση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙
  • η λέξη «ραδιόφωνο» ή «τηλεόραση», ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα («radio» ή «television»), δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου∙
  • οι λέξεις ή παραλλαγές των ακόλουθων φράσεων δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:
   • «Ίδρυμα Πληρωμών» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα ("Payment Institution")∙
   • «Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα ("Electronic Money Institution" ή"e-money")∙
   • «Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος» ή η αντίστοιχη στην αγγλική γλώσσα ("Bureau de Change" ή "Exchange")∙
  • η λέξη «Ι.Ε.Π.Ε.» ή  «DLC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου∙
  • η λέξη «Ο.Ε.Π.Ε.» ή «DELC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου∙
  • η λέξη «Δ.Ε.Π.Ε.» ή «LLC» δύναται να αναγράφεται, στο τέλος του ονόματος, μόνο με εξασφάλιση σχετικής έγκρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας∙
  • η φράση «εταιρεία επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου» ή «Ε.Ε.Σ.Κ.» , «εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή «Ε.Ε.Μ.Κ.» , «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ», «οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων» ή «ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων» ή «ΟΕΕΠΑΠ», «Καταχωρισμένος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων» ή «ΚΟΕΕ» ή οι αντίστοιχες στην αγγλική γλώσσα («Fixed Capital Investment Company» ή «F.C.I.C.», «Variable Capital Investment Company» ή «V.C.I.C.», «Alternative Investment Fund» ή «AIF», «Alternative Investment Fund with Limited Number of Persons» ή «AIF with Limited Number of Persons» ή «AIFLNP», «Registered Alternative Investment Fund» ή «RAIF»), δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο με εξασφάλιση σχετικής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Δημοσίευση του ονόματος

Κάθε εταιρεία πρέπει να: 

 • διατηρεί αναγραμμένο ή επισυνημμένο, το όνομα της πάνω στο εξωτερικό κάθε γραφείου ή τόπου όπου διεξάγονται οι εργασίες της, σε περίοπτο μέρος με ευανάγνωστα γράμματα∙
 • έχει χαραγμένο ή αναγραμμένο το όνομα της με ευανάγνωστους χαρακτήρες πάνω στη σφραγίδα της, στις εμπορικές επιστολές της, στις  επίσημες δημοσιεύσεις της, στα τιμολόγια, στις αποδείξεις κλπ∙
 • παρουσιάζει το όνομα της στο διαδικτυακό της τόπο.  

Αλλαγή ονόματος 

Μεταγενέστερα της εγγραφής εταιρείας, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο όνομα υποβάλλονται στον Έφορο Εταιρειών για έγκριση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στη σελίδα αλλαγή ονόματος

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top