ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία

Έγκριση στη γενική συνέλευση και έκδοση διατάγματος δικαστηρίου

Παράλληλα με την καταχώριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης στον Έφορο Εταιρειών, καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ετοιμάζει έκθεση συμβούλων και έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα οι οποίες τίθενται στη διάθεση των μελών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Εφόσον το σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης εγκριθεί από τα μέλη κατά τις γενικές συνελεύσεις της κάθε μίας από τις υπό συγχώνευση εταιρείες, κάθε κυπριακή εταιρεία καταχωρεί αίτηση στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της.

Ταυτόχρονα, οι υπό συγχώνευση εταιρείες που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη εντός της κοινότητας ή εντός του ευρύτερου οικονομικού χώρου εξασφαλίζουν πιστοποιητικό προ-συγχώνευσης το οποίο αποστέλλουν στην κυπριακή απορροφώσα/αποκτώσα/νεοσυσταθείσα εταιρεία.

Όταν παραληφθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά προ-συγχώνευσης, η κυπριακή απορροφώσα/αποκτώσα/νεοσυσταθείσα εταιρεία καταχωρεί αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο, όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της, για έκδοση διατάγματος με βάση το οποίο εγκρίνεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top