ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Άλλες καταχωρίσεις στο Μητρώο Εταιρειών

Ψηφίσματα

Ψήφισμα είναι, απόφαση η οποία λαμβάνεται από τα μέλη της εταιρείας σχετικά με θέματα που αφορούν στην εταιρεία. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατό βάσει σχετικής πρόνοιας στο καταστατικό της εταιρείας, η απόφαση για διεκπεραίωση ορισμένων αλλαγών, να μπορεί εναλλακτικά να ληφθεί από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως απόφαση αυτού.

Είδη ψηφισμάτων

Σύνηθες ψήφισμα είναι απόφαση η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών της εταιρείας.

Ειδικό ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών (3/4), που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό, σε γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι μίας (21) τουλάχιστον ημερών πρίν.

Οι πιο κάτω αποφάσεις χρειάζονται ειδικό ψήφισμα από τη γενική συνέλευση:

  • Τροποποίηση στο Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας ∙
  • Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας ∙
  • Αλλαγή ονόματος ∙
  • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ∙
  • Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου ∙
  • Εκκαθάριση εταιρείας από το Δικαστήριο ∙
  • Εκούσια εκκαθάριση εταιρείας.

Έκτακτο ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων (3/4) των μελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό. Η ψηφοφορία γίνεται προσωπικά ή δια αντιπροσώπου (όταν αυτό είναι επιτρεπτό) σε γενική συνέλευση, για την οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση.

Οποιεσδήποτε άλλες αποφάσεις που χρειάζονται την έγκριση της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μελών, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο καταστατικό της εταιρείας.

Σημειώνετε επίσης ότι οι καθημερινές εργασίες της εταιρείας διεξάγονται από τους συμβούλους της, οι οποίοι συνέρχονται σε συνεδριάσεις και αποφασίζουν τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά πλειοψηφία εκτός και εάν προνοείται διαφορετικά από το καταστατικό της εταιρείας.

Καταχώριση ψηφίσματος

Ψήφισμα απαιτείται για τις ακόλουθες αλλαγές για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί και η σχετική διαδικασία υποβολής στον Έφορο Εταιρειών:

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top