ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Εταιρείας

Επισκόπηση

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου καθώς και πιστοποιητικού της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών. Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει την εικόνα της εταιρείας με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του.

 Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω:

 • Πιστοποιητικό Συστάσεως
 • Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο
 • Πιστοποιητικό Έναρξης Εργασιών
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιβάρυνσης
 • Πιστοποιητικό  Τροποποίησης Σκοπών
 • Πιστοποιητικό Μείωσης Κεφαλαίου
 • Πιστοποιητικό Μείωσης Αποθεματικού Κεφαλαίου
 • Πιστοποιητικό Αλλαγής Ονόματος
 • Βεβαίωση Ονομαστικής Αξίας Παραχωρηθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Έντυπα

 Παράλληλα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και γραμματέα
 • Πιστοποιητικό Μετόχων/Μελών
 • Πιστοποιητικό Κεφαλαίου
 • Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται
 • Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει επιβαρύνσεις
 • Πιστοποιητικό Διαγραφής εταιρείας
 • Πιστοποιητικό διαγραφής λόγω εκούσιας ή λόγω συγχώνευσης ή λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Μητρώου Μελών
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Κατόχων Χρεωστικών Ομολόγων

Σημειώνεται ότι σε μερικές από τις πιο πάνω περιπτώσεις, πιστοποιημένα αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορούν να εξασφαλισθούν τόσο για συγκεκριμένη ημερομηνία όσο και για συγκεκριμένη περίοδο. 

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά, που φαίνονται με έντονη γραμματοσειρά, μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου.

Σημειώνεται, ότι όλα τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε εναλλακτικά διά χειρός / ταχυδρομείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών διά χειρός / ταχυδρομείου.

Περαιτέρω, τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top