ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Επιβαρύνσεων & Υποθηκών

Κοινοποίηση εξόφλησης υποθήκης

Εταιρεία η οποία έχει προβεί σε ολική ή μερική εξόφληση της υποθήκης ή απαλλαγή ολικής ή μέρους της, υποθηκευμένης περιουσίας ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών αναλόγως προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μητρώο της.

Εξόφληση υποθήκης

Στην περίπτωση που το χρέος για το οποίο παραχωρήθηκε η υποθήκη πληρώθηκε ή ικανοποιήθηκε εξολοκλήρου ή μερικώς μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο ακύρωσης καταχωρισμένης υποθήκης (έντυπο ΗΕ31), εντός είκοσι μία (21) ημερών από την ακύρωση, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου. Το έντυπο συνεδεύται από:

  • συγκατάθεση του δικαιούχου της υποθήκης ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ∙
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της εξόφλησης υποθήκης και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

 η-εξόφληση υποθήκης 

Απαλλαγή υποθηκευμένης περιουσίας 

Στην περίπτωση που η περιουσία η οποία έχει υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας, η εταιρεία συμπληρώνει τη δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί ή υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας (έντυπο ΗΕ30), η οποία πρέπει να υπογραφεί ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου από έναν διευθυντή και τον γραμματέα της Εταιρείας.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ΗΕ30διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τη συγκατάθεση του δικαιούχου για την εξόφληση της υποθήκης ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της απαλλαγής της υποθηκευμένης περιουσίας από την ιδιοκτησία της εταιρείας και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΑΕ14 το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ30 και ΗΕ31 αναφορικά με την εξόφληση υποθήκης ή απαλλαγή ενυπόθηκης περιουσίας αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top