ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ31 είναι:

 • ο αριθμός εταιρείας να συνάδει με το όνομα της εταιρείας ∙
 • όνομα διευθυντή και γραμματέα της εταιρείας που υπογράφουν το έντυπο ∙
 • η ημερομηνία εγγραφής της υποθήκης είναι η ημερομηνία . που εγγράφηκε στο Κτηματολόγιο ∙
 • αρ. Υποθήκης: αριθμός που δόθηκε από το Κτηματολόγιο (π.χ. Υ (αριθμός)/(χρονολογία) –Υ140/2014) ∙
 • κτηματολογικό Γραφείο που εγγράφηκε η υποθήκη ∙
 • ημερομηνία ακύρωσης της υποθήκης ∙
 • το ποσό που ακυρώθηκε να δηλωθεί ολόκληρο ως έχει κοινοποιηθεί με την εγγραφή της υποθήκης ∙
 • στην περιγραφή της περιουσίας η οποία απαλλάχτηκε συμπληρώνεται το είδος και ο αριθμός εγγραφής του ακινήτου, το τεμάχιο και η περιοχή όπου ευρίσκεται η ενυπόθηκη περιουσία ∙
 • σε αυτή την περίπτωση οι υπογραφές είναι μόνο δύο (2) ∙
 • αποδεκτή σαν συγκατάθεση θεωρείται και σφραγίδα πάνω στο ίδιο το έντυπο που αναγράφει ότι δεν φέρει ένσταση στην εξόφληση μαζί με την υπογραφή του δικαιούχου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • μη ορθή συμπλήρωση/προσκόμιση των πιο πάνω αναφερθέντων.

 Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Κοινοποίηση εξόφλησης υποθήκης.

go to top