ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου επιβαρύνσεων και υποθηκών

  Έντυπο
No.: ΗΕ30,31
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα έντυπα για να επικαιροποιήσετε το μητρώο τής εταιρείας σας, καταβάλλοντας τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας:

  • έντυπο ακύρωσης καταχωρισμένης υποθήκης (έντυπο ΗΕ31) ή
  • δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία τής εταιρείας (έντυπο ΗΕ30)

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχότερους λόγους απόρριψης για το έντυπο ΗΕ30 ή έντυπο ΗΕ31 καθώς και στη σελίδα Κοινοποίησης εξόφλησης υποθήκης  αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε την ολική εξόφληση τής υποθήκης (έντυπο ΗΕ31) ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εξόφληση υποθήκης 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΑΕ14 το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ30 και ΗΕ31 αναφορικά με την εξόφληση υποθήκης ή απαλλαγή ενυπόθηκης περιουσίας αλλοδαπής εταιρείας.

ΗΕ30

Δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας

ΗΕ31

Ακύρωση καταχωρημένης υποθήκης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top