ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Παράλειψη Συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να καταχωρίσει ετήσιες εκθέσεις στον Έφορο Εταιρειών, τότε υπάρχουν διάφορες ποινές ως ακολούθως:

Επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης για Εκπρόθεσμη Καταχώριση

Από τις 18/12/2020, εταιρεία που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες, και δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500).

Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης είναι 1/4/2021, αυτή θα πρέπει να καταχωρισθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 29/4/2021. Σε περίπτωση που καταχωρισθεί στις 31/12/2021, η καταχώριση υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους τρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€356) υπολογιζόμενο ως:

  • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη την 30/4/2021 ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Μάιο ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Ιούνιο ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Ιούλιο ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Αύγουστο ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Σεπτέμβριο ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Οκτώβριο ∙
  • €2 Χ 30 (ημέρες) = €60 για Νοέμβριο ∙ και
  • €2 Χ 31 (ημέρες) = €62 για Δεκέμβριο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στο εργαλείο υπολογισμού της ημερομηνίας αναφοράς της ετήσιας έκθεσής σας για να βρείτε την ημερομηνία αναφοράς και την οφειλόμενη ημερομηνία καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης της εταρείας σας.

Ποινική Δίωξη εταιρείας και αξιωματούχων

Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση της ετήσιας έκθεσης, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης μέγιστου ύψους σαράντα δύο ευρώ (€42).

Επιβολή Διοικητικών Προστίμων

Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών της καταστάσεων, ο Έφορος Εταιρειών δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ (€8.543). 

 Από τις 18/12/2020, καταργείται το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο. 

Διαγραφή

Παράλειψη καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχει ως συνέπεια την ακούσια διαγραφή των εταιρειών από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και κατά συνέπεια τη διάλυσή της.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top