ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Σύμβαση Σύστασης

Η σύμβαση σύστασης είναι το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται ο ΕΟΟΣ, και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται ·
  • επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μελών ως προς τη σύσταση του ·
  • τους κανονισμούς για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΟΣ ·
  • τον τρόπο λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του.

Η σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • επωνυμία του ομίλου και, πριν ή μετά από αυτή, οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή τα αρχικά «ΕΟΟΣ», εκτός εάν οι λέξεις αυτές ή τα αρχικά περιέχονται ήδη στην επωνυμία ·
  • έδρα του ομίλου ·
  • σκοπός σύστασης του ομίλου ·
  • όνομα, εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, κατοικία ή εταιρική έδρα και, ενδεχομένως, ο αριθμός και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα καθενός από τα μέλη του ομίλου ·
  • διάρκεια του ομίλου, όταν δεν είναι αόριστη.

Η υπό αναφορά σύμβαση σύστασης στον Έφορο Εταιρειών καταχωρείται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος εγγραφής του, ανάλογα με τον τρόπο εγκαθίδρυσης του, κατά τη σύσταση και μεταφορά έδρας ή κατά την εγγραφή καταστήματος, με τα έντυπα  ΕΟΟΣ1 ή ΕΟΟΣ2 αντίστοιχα.

Μεταγενέστερα της εγγραφής του ΕΟΟΣ, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν τη σύμβαση σύστασης κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών συμπληρώνοντας και καταχωρώντας την ΕΟΟΣ4.

go to top