ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας icon

Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Σύσταση θυγατρικής SE

Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση θυγατρικής SE, καλύπτοντας το κεφάλαιο των μετοχών της, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές:

  • διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή
  • έχουν θυγατρική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Παράλληλα, μία υπάρχουσα SE μπορεί να συστήσει θυγατρική SE στην οποία να είναι ο μόνος μέτοχος.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Σύσταση θυγατρικής SE.

go to top