ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας icon

Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Σύσταση της SE διά μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και την κεντρική της διοίκηση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να μετατραπεί σε SE, νοουμένου ότι έχει θυγατρική εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε SE.

go to top