ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας icon

Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Σύσταση μητρικής SE

Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση μητρικής εταιρείας νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές:

  • διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή
  • έχουν θυγατρική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Σύσταση μητρικής SE.

go to top