ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαΐκής Εταιρείας διά συγχωνεύσεως

Έναρξη εργασιών δημόσιας εταιρείας SE

Εταιρεία SE δεν δικαιούται να προβεί σε έναρξη εργασιών, ούτε να αναλάβει δάνεια ή συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Έφορο Εταιρειών το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας υποβάλλοντας τα ακόλουθα δια χειρός/ταχυδρομείου:

 • εταιρεία που έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή:
  • δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ9)
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus),
  • θέσμια δήλωση
  • βεβαίωση τράπεζας
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).
 • εταιρεία που δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή:
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8) και
  • δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ10)
  • θέσμια δήλωση και
  • βεβαίωση της τράπεζας.
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).

Σημειώνεται ότι εντός ενός (1) με τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών, η εταιρεία οφείλει να συντάξει και να καταχωρίσει θέσμια έκθεση υπογεγραμμένη από 2 διοικητικούς συμβούλους (ή μέλη του διευθυντικού οργάνου, σε περίπτωση δυαδικού συστήματος) και πιστοποιημένη από ελεγκτή.

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top