ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Θυγατρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Έναρξη εργασιών δημόσιας εταιρείας SE

Εταιρεία SE δεν δικαιούται να προβεί σε έναρξη εργασιών, ούτε να αναλάβει δάνεια ή συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Έφορο Εταιρειών το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας υποβάλλοντας το έντυπο ΗΕ9

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο έκδοσης πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ9), δια χειρός/ταχυδρομείου,  συνοδευόμενο από: 

  • βεβαίωση τράπεζας περί καταβολής ποσού ∙
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus) σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφη δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8) σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • τo τέλος των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (€2020) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι εντός ενός (1) με τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών, η εταιρεία οφείλει να συντάξει και να καταχωρίσει θέσμια έκθεση υπογεγραμμένη από 2 διοικητικούς συμβούλους (ή μέλη του διευθυντικού οργάνου, σε περίπτωση δυαδικού συστήματος) και πιστοποιημένη από ελεγκτή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ9 και στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ8 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο και ενοποιημένο έντυπο ΗΕ9, το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ9 και ΗΕ10. Παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΗΕ8

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top