ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Μητρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Διεξαγωγή γενικής συνέλευσης και καταχώριση ικανοποίησης των προϋποθέσεων σύστασης

Πριν από τη γενική συνέλευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες καταρτίζουν έκθεση προς τους μετόχους με τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η γενική συνέλευση έκαστης εταιρείας που προωθεί τη σύσταση της μητρικής SE εγκρίνει το σχέδιο σύστασης.

Ακολούθως της έγκρισης του σχεδίου σύστασης, κάθε εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία που προωθεί τη σύσταση της μητρικής SE προβαίνει στη δήλωση ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις αναφορικά με την εν λόγω σύσταση και την καταχωρεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στον Έφορο Εταιρειών.

Η ειδοποίηση ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SE από Ημεδαπή Εταιρεία ή SE (έντυπο ΕΔ2(ΙΙ)) υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ2(ΙΙ).

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top