ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ2,ΕΔ2(Ι),ΕΔ2(ΙΙ)
ΤΕΛΟΣ: 145,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, δια χειρός ή ταχυδρομείου, το ακόλουθο έντυπο (ΕΔ2) για να συστήσετε μητρική SE στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταβάλλοντας το τέλος των εκατό πέντε ευρώ (€105), και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, το σχέδιο σύστασης των εταιρειών ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SE καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών, υποβάλλοντας το ακόλουθο έντυπο ΕΔ2(Ι) και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, η ειδοποίηση ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SE από εταιρεία ή SE καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών, υποβάλλοντας το ακόλουθο έντυπο ΕΔ2(ΙΙ) και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ2Επεξηγηματικές Σημείωσεις του εντύπου ΕΔ2 (Ι)Επεξηγηματικές Σημειώσεις ΕΔ2 (ΙΙ) και στη σελίδα Σύσταση μητρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE).

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και Πιστοποιημένα Αντίγραφα των συναφή με τη Σύσταση της εταιρείας Πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα πιο κατω ανασχεδιασμένα έντυπα ΕΔ2,  ΕΔ2(Ι), και ΕΔ2(ΙΙ) έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

ΕΔ2

Σύσταση μητρικής SE

ΕΔ2(Ι)

Σχέδιο σύστασης μητρικής SE

ΕΔ2(ΙΙ)

Ικανοποίηση προϋποθέσεων σύστασης μητρικής SE από ημεδαπή εταιρεία / SE

ΕΔ2 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία εταιρειών /SE που προωθούν τη σύσταση

ΕΔ2 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία γραμματέα

ΕΔ2 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία διοικητικού συμβούλου

ΕΔ2 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μελών

ΕΔ2 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top