ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Παραλήπτη/ Παραλήπτη - Διαχειριστή

Παύση Παραλήπτη /Παραλήπτη - Διαχειριστή

Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε παραλήπτης ή παραλήπτης/διαχειριστής τής περιουσίας εταιρείας παύει να ενεργεί ως τέτοιος, θα πρέπει με την παύση αυτή, να δώσει στον έφορο εταιρειών σχετική ειδοποίηση.

Καταχώριση ειδοποίησης παύσης παραλήπτη/διαχειριστή

Η καταχώριση για την ειδοποίηση παύσης παραλήπτη/διαχειριστή γίνεται με την υποβολή της γνωστοποίησης από τον παραλήπτη ή διαχειριστή ότι σταματά να ενεργεί με αυτή την ιδιότητα (έντυπο ΗΕ38). Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί, δια χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ή σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η επίσπευση της διαδικασίας με την καταβολή τού επιπρόσθετου τέλους των είκοσι ευρώ (€20).Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς ή με επιταγή ή με αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις τής νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση παύσης παραλήπτη/διαχειριστή και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top