ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Αλλαγή ονόματος

Μετά την εγγραφή της, μία ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να αλλάξει το όνομά της νοουμένου ότι το νέο όνομα δεν προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος σχετικά με την καταχώριση αίτησης αλλαγής ονόματος στον Έφορο Εταιρειών.

Καταχώριση ψηφίσματος αλλαγής ονόματος

Εφόσον, εγκριθεί το όνομα, πρέπει να υποβάλετε το ψήφισμα αλλαγής ονόματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ψηφίσματος, μέσω διά χειρός/ταχυδρομείου. Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος των σαράντα ευρώ (€40). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος ων είκοσι ευρώ (€20).

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής ονόματος, στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών, στην έκδοση του πιστοποιητικού αλλαγής ονόματος καθώς και στη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top