ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Σύσταση και τερματισμός καταστήματος

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), δύναται να συστήσει ένα ή περισσότερα καταστήματα και να τερματίσει τη λειτουργία του.

Ο ΕΟΟΣ οφείλει να κοινοποιήσει τη σύσταση ή τερματισμό λειτουργίας καταστήματος του, υποβάλλοντας το έντυπο ΕΟΟΣ5, εντός δεκαπτέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία σύστασης ή τερματισμού, σε περίπτωση ΕΟΟΣ με έδρα εντός ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο δήλωσης σύστασης ή τερματισμού λειτουργίας καταστήματος ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ 5)διά χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των πενήντα ευρώ (€50). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top