ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Επιβαρύνσεων & Υποθηκών

Κοινοποίηση εξόφλησης επιβάρυνσης

Η εταιρεία η οποία έχει προβεί σε ολική ή μερική εξόφληση επιβάρυνσης ή απαλλαγή ολικής ή μέρους της επιβαρυνθείσας περιουσίας ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών αναλόγως, προκειμένου, να επικαιροποιηθεί το μητρώο της.

Πλήρης εξόφληση επιβάρυνσης

Στην περίπτωση που το χρέος για το οποίο παραχωρήθηκε η επιβάρυνση έχει εξοφληθεί πλήρως, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση εξόφλησης εγγεγραμμένης επιβάρυνσης (έντυπο ΗΕ28), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • συγκατάθεση του δικαιούχου της επιβάρυνσης ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν, με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, ή σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου, τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να υπογραφεί ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου, από έναν διευθυντή, και τον γραμματέα της εταιρείας.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικού ότι η εταιρεία δεν έχει επιβαρύνσεις μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα για  εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών.

 η-εξόφληση επιβάρυνσης 

Μερική εξόφληση επιβάρυνσης ή απαλλαγή μέρους της περιουσίας

Στην περίπτωση που το χρέος για το οποίο παραχωρήθηκε η επιβάρυνση έχει εξοφληθεί μερικώς ή γίνεται απαλλαγή μέρους της επιβαρυνθείσας περιουσίας, η εταιρεία συμπληρώνει τη δήλωση μερικής εξόφλησης εγγεγραμμένης επιβάρυνσης ή απαλλαγή µέρους της περιουσίας από επιβάρυνση (έντυπο ΗΕ29),  η οποία πρέπει να υπογραφεί ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου από έναν διευθυντή και τον γραμματέα της εταιρείας.

Το έντυπο υποβάλλεται διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τη συγκατάθεση του δικαιούχου της επιβάρυνσης και το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Πλήρης απαλλαγή επιβαρυμένης περιουσίας 

Στην περίπτωση που η περιουσία που έχει επιβαρυνθεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας, η εταιρεία συμπληρώνει δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί ή υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας (έντυπο ΗΕ30), η οποία πρέπει να υπογραφεί ενώπιον του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου από έναν διευθυντή και τον γραμματέα της εταιρείας.

Το έντυπο υποβάλλεται διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τη συγκατάθεση του δικαιούχου της επιβάρυνσης και το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο AE11 το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ28, ΗΕ29 και ΗΕ30 αναφορικά με τις αλλοδαπές εταιρείες.

Επικαιροποίηση του μητρώου

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της κοινοποίησης εξόφλησης της επιβάρυνσης και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top