ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Επιβαρύνσεων & Υποθηκών

Εγγραφή υποθήκης

Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να επιβαρύνει με υποθήκη ακίνητη περιουσία της στη Δημοκρατία, ως εξασφάλιση έναντι χρέους της. Για να είναι η πράξη αυτή δυνατή θα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόνοια στο Ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας που να το επιτρέπει.

Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών τα στοιχεία κάθε υποθήκης πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία της που έγινε με βάση οποιοδήποτε νόμο που εκάστοτε ισχύει. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται υποβάλλοντας τα στοιχεία της υποθήκης, σε περιουσία εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία (έντυπο ΗΕ24Υ), εντός είκοσι μία (21) ημέρων από την ημερομηνία εγγραφής της υποθήκης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Δημοκρατίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που έχει συμφέρον στην υποθήκη μπορεί να προχωρήσει με την εγγραφή της, εντός της πιο πάνω προθεσμίας υποβάλλοντας στον Έφορο το έντυπο ΗΕ24Υ.

Καταχώριση εγγραφής υποθήκης

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ΗΕ24Υ μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • το έγγραφο που δημιουργεί την υποθήκη ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) (ανεξάρτητα από το ποσό της υποθήκης) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας ∙
  • το διάταγμα παράτασης του χρόνου καταχώρισης του εντύπου σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής του εγγράφου υπερβαίνει τη προκαθορισμένη προθεσμία καταβάλλοντας το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ∙
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της εγγραφής υποθήκης και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

 η-εγγραφή υποθήκης 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο έντυπο AE7Y το οποίο αντικατέστησε το έντυπο ΗΕ24Υ αναφορικά με την εγγραφή υποθήκης αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top