ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Πότε πρέπει να καταχωρίσω την ετήσια έκθεση

Από τις 19/6/2015, η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας και καταχωρείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών μέσα σε είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξής της. Η ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζεται ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση νέας εταιρείας, η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πρέπει να είναι μέχρι τους 18 μήνες +1 ημέρα από την εγγραφή της εταιρείας.

Για παράδειγμα, αν η εταιρεία σας συστάθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2017, η ετήσια έκθεση πρέπει να συνταχθεί μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2018.

  • Σε περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας, η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνεται 1 χρόνος από την ημερομηνία σύνταξης της τελευταίας υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης. 

Για παράδειγμα, αν η τελευταία υποβληθείσα ετήσια έκθεσή σας συντάχθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η επόμενη ετήσια έκθεση πρέπει να συνταχθεί μταξύ τις 1ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης με ημερομηνία σύνταξης εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους με την τελευταία υποβληθείσα ετήσια έκθεση.

Έρευνα για την οφειλόμενη ημερομηνία καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης

Ανατρέξτε στο εργαλείο υπολογισμού της ημερομηνίας αναφοράς της ετήσιας έκθεσής σας για να βρείτε την ημερομηνία αναφοράς και την οφειλόμενη ημερομηνία καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης της εταρείας σας.

Επέκταση Ημερομηνίας Αναφοράς Ετήσιας Έκθεσης

Η ημερομηνία αναφοράς μπορεί να επεκταθεί, κατόπιν κοινοποίησης της νέας ημερομηνίας αναφοράς στον Έφορο Εταιρειών, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας αναφοράς για το συγκεκριμένο έτος. H νέα αυτή ημερομηνία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες και τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία αναφοράς της εταιρίας σας είναι 30/10/2018, η αλλαγή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον Έφορο Εταιρειών μέχρι και τις 29/10/2018 και η νέα ημερομηνία δεν θα πρέπει να ξεπερνά 31/12/2018.

Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης

 Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024 (δείτε σχετική ανακοίνωση), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, εταιρεία που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν) , υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).

Ανατρέξτε στο εργαλείο υπολογισμού χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης για να υπολογίσετε τη χρηματική επιβάρυνση της καταχώρισης μιας ετήσιας έκθεσης.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top