ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Πως μπορώ να καταχωρίσω μία ετήσια έκθεση

Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι σύμφωνα με το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Σε αντίθετη περίπτωση, πριν την υποβολή της ετήσιας έκθεσης θα πρέπει να κοινοποιούνται τυχόν αλλαγές του μητρώου της εταιρείας συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο ανάλογα με την αλλαγή.

Ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας

Μπορείτε να καταχωρίσετε την ετήσια έκθεση (έντυπο ΗΕ32I) ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο έτους 2014 και εντεύθεν μόνο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών. 

Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος, πιστοποιημένες από διοικητικό σύμβουλο και γραμματέα καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος. Σημειώνεται ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να καταχωρισθούν το αργότερο δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος μαζί με την ετήσια έκθεση.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

 η-καταχώριση ετήσιας έκθεσης 

Ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας και εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο

Ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ32Δ) και εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο (έντυπο ΗΕ32ΧΚ) δύναται να καταχωρισθεί μόνο διά χειρός/ ταχυδρομείου

Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος, πιστοποιημένες από διοικητικό σύμβουλο και γραμματέα, καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος. Σημειώνεται ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να καταχωρισθούν το αργότερο δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος μαζί με την ετήσια έκθεση.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top