ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Παράλειψη Συμμόρφωσης

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να καταχωρίσει ετήσιες εκθέσεις στον Έφορο Εταιρειών, τότε υπάρχουν διάφορες ποινές ως ακολούθως:

Επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης για Εκπρόθεσμη Καταχώριση

Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024 (δείτε σχετική ανακοίνωση) , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, οντότητα που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν) , υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).

Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης είναι 2/3/2023, αυτή θα πρέπει να καταχωρισθεί εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 30/3/2023. Σε περίπτωση που καταχωρισθεί στις 31/12/2023, η καταχώριση υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους εκατό πενήντα ευρώ (€150) υπολογιζόμενο ως ακολούθως:

  • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη την 31/3/2023 ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Απρίλιο ∙
  • €1 Χ 31 (ημέρες) = €31 για Μάιο ∙
  • €1 Χ 30 (ημέρες) = €30 για Ιούνιο ∙
  • €1 Χ 9 (ημέρες)   = €9 για Ιούλιο ∙

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε:

Ποινική Δίωξη εταιρείας και αξιωματούχων

Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση της ετήσιας έκθεσης, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης μέγιστου ύψους σαράντα δύο ευρώ (€42).

Επιβολή Διοικητικών Προστίμων

Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών της καταστάσεων, ο Έφορος Εταιρειών δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ (€8.543). 

 Από τις 18/12/2020, έχει καταργηθεί το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο. 

Διαγραφή

Παράλειψη καταχώρισης της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχει ως συνέπεια την ακούσια διαγραφή των εταιρειών από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και κατά συνέπεια τη διάλυσή της.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top