ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκκαθάριση ΕΟΟΣ

Εκούσια εκκαθάριση ΕΟΟΣ

Ένας ΕΟΟΣ μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση με ομόφωνη απόφαση των μελών του, εκτός εάν η σύμβαση του ορίζει διαφορετική πλειοψηφία. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η διάρκεια του ΕΟΟΣ ως ορίζεται στη σύμβαση έχει εκπνεύσει ∙
  • έχει επέλθει το γεγονός για το οποίο προνοείται η διάλυση του ΕΟΟΣ στη σύμβαση σύστασης ∙
  • έχει επιτευχθεί ο σκοπός σύστασης του ∙
  • κατέστη ανέφικτος ο σκοπός σύστασης του.

Περαιτέρω, ΕΟΟΣ μπορεί να διαλύεται με απόφαση των μελών του ή του εναπομένοντος μέλους, όταν πλέον δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύνθεσης του.

Μετά τη λύση του ΕΟΟΣ με απόφαση των μελών του, οι διαχειριστές/διευθυντές πρέπει να προβούν στις σχετικές κοινοποιήσεις υποβάλλοντας το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων (ΕΟΟΣ4). Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης του ΕΟΟΣ, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει τη διαγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινοποιεί τη διαγραφή του στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top