ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Οικονομικές καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση

Εφόσον ο μόνος ή όλοι οι ομόρρυθμοί συνέταιροι είναι εταιρείες ή συνεταιρισμοί, τότε ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να καταχωρεί στον Έφορο Εταιρειών ετήσια έκθεση (έντυπο Σ5) μαζί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων για τον συνεταιρισμό σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται ενώπιον της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού, το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος.

Οι ομόρρυθμοι συνέταιροι, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις και τα οποία πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές της εταιρείας και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής θέσης της εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

go to top