ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Τόπος εργασίας

Ο συνεταιρισμός πρέπει να διατηρεί κύριο τόπο των εργασιών του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο κύριο τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις όπως απαιτείται από τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο.

Η κοινοποίηση διεύθυνσης του τόπου εργασίας του συνεταιρισμού γίνεται με την καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών του εντύπου Σ1 κατά την υποβολή αιτήματος σύστασης του συνεταιρισμού. Οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση του τόπου εργασίας γίνεται με την καταχώριση στο Έφορο Εταιρειών του εντύπου Σ2 εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του τόπου εργασίας του συνεταιρισμού δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top