ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Επικαιροποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας

Κάθε συνεταιρισμός πρέπει να διατηρεί τόπο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου είναι ο κύριος τόπος εργασιών του. Μετά την εγγραφή του ο συνεταιρισμός μπορεί να αλλάξει τον κύριο τόπο εργασιών του σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή διεύθυνσης τόπου εργασίας, ο συνεταιρισμός οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών καταχωρώντας το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την αλλαγή της.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής διεύθυνσης τόπου εργασίας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών που πιστοποιεί της εν λόγω αλλαγής στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top