ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι ο Συνεταιρισμός; icon

Τι είναι ο Συνεταιρισμός;

Συνεταιρισμός είναι η είναι η ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την διεξαγωγή από κοινού εργασιών με σκοπό το κέρδος. Οι συνεταιρισμοί εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών βάση περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (Κεφ 116). Η σχέση μεταξύ μελών οποιασδήποτε εταιρείας ή συνδέσμου ο οποίος εγγράφεται ως εταιρεία βάση του περί Εταιρειών Νόμου ή συνίσταται ή αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο νόμο δεν θεωρείται συνεταιρισμός υπό την έννοια του Κεφ.116.  

Σε αντίθεση με τις εταιρείες ο συνεταιρισμός δεν έχει ανεξάρτητη νομική οντότητα. Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού ενώ οι ετερόρρυθμοι συνέταιροι ευθύνονται μέχρι του ποσού που έχουν συνεισφέρει ως κεφάλαιο του συνεταιρισμού ή περιουσία.

Ένας συνεταιρισμός μπορεί να είναι είτε ομόρρυθμος συνεταιρισμός είτε ετερόρρυθμος συνεταιρισμός.

 Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις συναφείς υποχρεώσεις ενός συνεταιρισμού.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top