ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ένας συνεταιρισμός, μετά την σύσταση του στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο του κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις του εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο.

go to top