ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Τέλος καταχώρισης ετήσιας έκθεσης

Το τέλος για καταχώριση ετήσιας έκθεσης ανέρχεται στα:

  • είκοσι ευρώ(€20) με κανονική σειρά και
  • σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20), 
  • σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης, επιβάλλεται τέλος ύψους είκοσι ευρώ (€20).

Από τις 1/06/2021, η εκπρόθεσμη καταχώριση της ετήσιας έκθεσης, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες, και δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500).

Ανατρέξτε στο εργαλείο υπολογισμού χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης για να υπολογίσετε τη χρηματική επιβάρυνση της καταχώρισης μιας ετήσιας έκθεσης.

Το εν λόγω τέλος είναι πληρωτέο:

  • τοις μετρητοίς,
  • με επιταγή,
  • αποκοπή από λογαριασμό που διατηρείτε στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή
  • με τραπεζική εντολή.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top