ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια Διαγραφή Συνεταιρισμού

Καταχώριση διαγραφής συνεταιρισμού

Η διάλυση του συνεταιρισμού κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών υποβάλλοντας το έντυπο, αλλαγές συνεταιρισμού (έντυπο Σ2), διά χειρός / ταχυδρομείου, που πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα και αριθμό συνεταιρισμού
  • Ημερομηνία διάλυσης του συνεταιρισμού
  • Υπογραφή συνεταίρων που δεσμεύουν το συνεταιρισμό

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση του αιτήματος, ο Έφορος Εταιρειών διαγράφει τον συνεταιρισμό από το μητρώο του, εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία του Ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού κάνοντας αναφορά στη διάλυση του Συνεταιρισμού, και δημοσιεύει τη διαγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top