ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου επιβαρύνσεων και υποθηκών

  Έντυπο
No.: ΗΕ24Ε
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα στοιχεία επιβάρυνσης που δημιουργήθηκε από εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία (έντυπο ΗΕ24Ε) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας σας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ανάλογα με το ύψος τής επιβάρυνσης και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας:

  • €140 (€0- 17086,01) ∙
  • €240 (€17086,01-34172,03) ∙
  • €380 (€34172,03-85430,07) ∙
  • €540 (€85430,07-170860,14) ∙
  • €640 (€170860,14 και άνω).

Σε περίπτωση καταχώρισης τού εγγράφου μεταγενέστερα τής προθεσμίας που οφείλει να γίνει η καταχώρισή του, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) μαζί με το σχετικό διάταγμα παράτασης τού χρόνου καταχώρισής του.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στις σελίδες Εγγραφή επιβάρυνσης και Τροποποίηση επιβάρυνσης αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε εγγραφή, τροποποίηση ή εκχώρηση επιβάρυνσης ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

 η-καταχώριση επιβάρυνσης

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα έντυπα ΑΕ7Ε(1) και ΑΕ7Ε(2) τα οποία αντικατέστησαν το έντυπο ΗΕ24 αναφορικά με τα στοιχεία επιβάρυνσης και τα στοιχεία τροποποίησης της επιβάρυνσης, αντίστοιχα, που έγιναν από αλλοδαπή εταιρεία.

ΗΕ24Ε

Στοιχεία επιβάρυνσης η οποία συστάθηκε από εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top