ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Αλλοδαπής Εταιρείας

Επικαιροποίηση αξιωματούχων

Οι αξιωματούχοι της αλλοδαπής εταιρείας που διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εταιρείας, και για τη τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.

Μετά την εγγραφή της, η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στους αξιωματούχους της όπως διορισμό, παραίτηση/παύση, αλλαγή στα στοιχεία αξιωματούχων όπως αλλαγή στο όνομα και στην διεύθυνση τους.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος αξιωματούχος;

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΑΕ5) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν του πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων αλλοδαπής εταιρείας ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΑΕ5) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Αλλοδαπή εταιρεία δεν δύναται να διορίζει πέραν του ενός γραμματέα για τον τόπο εργασίας της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής αξιωματούχων και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top