ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια Διαγραφή Εμπορικής Επωνυμίας

Καταχώριση διαγραφής εμπορικής επωνυμίας

Αν ιδιοκτήτης Εμπορικής Επωνυμίας παύσει να διεξάγει εργασίες που σχετίζονται με την εν λόγω Εμπορική Επωνυμία, τότε, εντός ενός μηνός από την παύση διεξαγωγής των εργασιών πρέπει να ενημερώσει τον Έφορο Εταιρειών.

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αλλαγές εμπορικής επωνυμίας  (έντυπο ΕΕ2διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταχώρισης του εν λόγω αιτήματος, ο Έφορος Εταιρειών διαγράφει την εμπορική επωνυμία από το μητρώο του και δημοσιεύει τη διαγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα.

Σε περίπτωση που η εμπορική επωνυμία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών εμπορικής επωνυμίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top