ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Εταιρείας

Επιλέγοντας το όνομα εταιρείας

Προτού προχωρήσετε στη σύσταση της εταιρείας θα πρέπει να επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα για την εταιρεία σας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Έρευνα επί του προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση του προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εγγεγραμμένων οργανισμών του Εφόρου Εταιρειών για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος οργανισμός με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε αυτό δεν πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο όνομα είναι παρόμοιο με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματκής οντότητας, το προτεινόμενο όνομα μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν με την αίτηση για έγκριση του ονόματος καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα εταιρείας ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε επιχειρηματικές οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγεται έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα. 

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται. 

Λίμιτεδ / λτδ

Με βάση τον τύπο εταιρείας που θα επιλεγεί για σύσταση το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας πρέπει να φέρει ως την τελευταία λέξη του ονόματος:

  • Όταν πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία με μετοχές ή διά εγγυήσεως, τη λέξη ‘ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΛΤΔ’ ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ‘LIMITED’ ή ‘LTD’∙
  • Όταν πρόκειται για δημόσια εταιρεία με μετοχές ή διά εγγυήσεως και με μετοχικό κεφάλαιο, τις λέξεις ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΤΔ’, ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, με τις λέξεις ‘PUBLIC COMPANY LIMITED’ ή ‘PUBLIC COMPANY LTD’ ή ‘PUBLIC CO. LIMITED’ ή ‘PUBLIC CO. LTD’ ή ‘PLC’ ή ‘PUBLIC LIMITED’ ή ‘PUBLIC LTD’.

Παράλειψη της λέξης “Λίμιτεδ”

Εταιρεία που συστήνεται ως μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προαγωγή οποιουδήποτε κοινωφελούς σκοπού και προτίθεται να διαθέτει τα πλεονάσματα της ή άλλο εισόδημα για την προαγωγή των σκοπών της και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί, να αιτηθεί την παράληψη της λέξη “λίμιτεδ” από το προτεινόμενο όνομά της υποβάλλοντας επιστολή ταυτόχρονα με την αίτηση έγκρισης ονόματος.

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα∙
  • τέλος € 10 για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των €20 για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση εγγραφής εταιρείας, σύμφωνα με την νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top