ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Έδρα

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που συστήνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να διατηρεί έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα και δύναται να είναι:

  • η διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης του ομίλου ∙ ή
  • η διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης μέλους του που είναι νομικό προσώπου ∙ ή
  • η διεύθυνση όπου ασκεί κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά του μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι και ο όμιλος ασκεί στον τόπο αυτό πραγματική δραστηριότητα.

Στην έδρα του ΕΟΟΣ αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις π.χ. επιστολές από τον Έφορο Εταιρειών και άλλα έγγραφα, όπως απαιτείται και προνοείται από τον περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμο.

Η κοινοποίηση της διεύθυνσης της έδρας του ΕΟΟΣ, ανάλογα με τον τρόπο εγκαθίδρυσης του, κατά τη σύσταση και μεταφορά έδρας ή κατά την εγγραφή καταστήματος, με τα έντυπα ΕΟΟΣ1 ή ΕΟΟΣ2 αντίστοιχα.

Μεταγενέστερα της σύστασης του ΕΟΟΣ, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τη διεύθυνση της έδρας κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του ΕΟΟΣ4. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση διεύθυνσης έδρας.

go to top