ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Η ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) που συστήνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο εγγεγραμμένο γραφείο της SE αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις π.χ. επιστολές από τον Έφορο Εταιρειών και άλλα έγγραφα, όπως απαιτείται και προνοείται από τον περί Εταιρειών Νόμο.

Η κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της SE, ανάλογα με τον τρόπο σύστασής της SE, γίνεται κατά την εγγραφή της με τα έντυπα ΕΔ1, ΕΔ2, ΕΔ3ΕΔ4 ή ΕΔ5. Μεταγενέστερα της σύστασης της SE, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν το εγγεγραμμένο γραφείο κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΔ7.

go to top