ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Υποβολή αίτησης για σύσταση ΕΟΟΣ

Αφότου έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και δεδομένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με τη σύσταση ΕΟΟΣ μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης σύστασης ΕΟΟΣ.

Το έντυπο Δήλωση Ονόματος, Έδρας, Σκοπών, Στοιχεία Μελών και Διάρκειας ΕΟΟΣ (ΕΟΟΣ 1) υποβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

  • σύμβαση σύστασης ΕΟΟΣ και πιστοποιημένη μετάφραση αυτής, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση της σύμβασης σύστασης, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου της σύμβασης σύστασης σε ξένη γλώσσα ∙
  • το έντυπο Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με αξιωματούχους (έντυπο ΕΟΟΣ 3) ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση  λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • το συνολικό τέλος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) και επιπρόσθετο τέλος εκατόν ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top