ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαΐκής Εταιρείας διά συγχωνεύσεως

Επιλέγοντας το όνομα ευρωπαϊκής εταιρείας

Προτού προχωρήσετε στη σύσταση της ευρωπαϊκής εταιρείας θα πρέπει να επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα για την ευρωπαϊκή εταιρεία σας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών. Το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας, πληροί τα ισχύοντα κριτήρια και αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας.

Έρευνα επί του προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα της ευρωπαϊκής εταιρείας σας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση του προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εταιρειών εγγεγραμμένων οργανισμών του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και έρευνα στους φυσικούς φακέλους στο μητρώο των SE και ΕΟΟΣ, για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος οργανισμός με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε δεν θα πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο όνομα είναι παρόμοιο με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας, το προτεινόμενο όνομα μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα μαζί με την αίτηση για έγκριση του ονόματος. .

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα ευρωπαϊκής εταιρείας, ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε Κυπριακές επιχειρηματικές οντότητες, αλλά μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγετε έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται.

Ακρωνύμιο SE

Tο προτεινόμενο όνομα της ευρωπαϊκής εταιρείας πρέπει να φέρει στο τέλος του ονόματος της, τους λατινικούς χαρακτήρες ‘SE’.

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγή ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται, για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα  ∙
  • τέλος δέκα (€10) ευρώ για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των είκοσι €20 (ευρώ) για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση σύστασης ευρωπαϊκής εταιρείας, σύμφωνα με την νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top