ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Θυγατρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Υποβολή αίτησης για σύσταση θυγατρικής SE

Αφού έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για τη σύσταση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορείτε να προβείτε στη σύσταση θυγατρικής SE στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, υποβάλλοντας το έντυπο σύστασης θυγατρικής SE (έντυπο ΕΔ3) συνοδευόμενο από τα ακόλουθα:

  • το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο, και πιστοποιημένη μετάφραση αυτού, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή Αγγλική ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα ∙
  • έγγραφο σύστασης της υπό σύσταση θυγατρικής SE ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • αντίγραφο των ψηφισμάτων των SE και/ή εταιρειών που καλύπτουν το κεφάλαιο των μετοχών τους με τα οποία δίνεται ρητή έγκριση για το ρόλο των εργαζομένων και πιστοποιημένη μετάφραση αυτών, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική) ∙ και
  • το ποσό των εκατό πέντε ευρώ (€105) και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ3.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top